/ Napięcie niskie i średnie

Dział niskich i średnich napięć składa się z czterech samodzielnych brygad. Każda z nich jest brygadą autonomiczną zdolną w dowolnym momencie realizować prace na terenie kraju oraz zagranicy.

Dzięki wyposażeniu brygad w ciężki sprzęt taki jak koparki, dźwigi, podnośniki, samochody samo-rozładowcze prace realizowane są sprawnie i terminowo.

Brygadami zarządzają kierownicy budów – inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi.

Prace realizowane w tym dziale polegają na:

  •  budowie linii niskiego napięcia
  •  budowie linii średnich napięć, kablowych i napowietrznych
  •  budowie stacji transformatorowych
  •  budowie oświetlenia drogowego

Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych z całej Polski, jak również dla firm realizujących prace przy budowie dróg i autostrad oraz innych obiektów komercyjnych.