/ Napięcie wysokie i najwyższe

SCR ENERGETYKA posiada kilkuletnie doświadczenie przy realizacji projektów związanych z infrastrukturą przesyłową i dystrybucyjną na terenie całego kraju.

Trzon naszej sekcji WN i NN stanowią dwie brygady elektromonterów wyposażone w sprzęt i narzędzia pozwalające na realizację najbardziej skomplikowanych zadań w pełnym zakresie. Przede wszystkim nasze działania koncentrujemy na:             

  • Budowie, modernizacji oraz remontach napowietrznych linii WN 220 kV i 400 kV
  • Budowie, modernizacji oraz remontach napowietrznych i kablowych linii WN 110 kV
  • Budowie, modernizacji oraz remontach napowietrznych i kablowych traktów światłowodowych
  • Budowie, modernizacji oraz remontach elektroenergetycznych stacji WN
  • Usuwanie awarii powstałych na liniach elektroenergetycznych

Montaż przewodów roboczych i odgromowych prowadzimy poprzez zastosowanie dwóch zestawów wciągarka-hamownik renomowanej firmy TESMEC, których obsługę zapewniają przeszkoleni i doświadczeni pracownicy.

Prace na wysokości wykonywane przez są przy użyciu kompletnego sprzętu asekuracyjnego, a osoby przez nas zatrudnione posiadają stosowne kwalifikacje oraz szkolenia.