/ Kontakt

SCR ENERGETYKA SP. Z O.O.

BIURO ZARZĄDU
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
TEL 22-275-57-79
FAX 22-275-59-28

BIURO PROJEKTOWE
Energetyków 23-25A
20-468 Lublin
TEL/FAX 81-745-60-18
TEL 571-206-209, 571-206-210