NAPIĘCIE
NISKIE I ŚREDNIE
Wykonujemy:
 • kompleksowe instalacje wewnętrzne w budynkach (hale, galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe i inne),
 • instalacje zewnętrzne,
 • roboty sieciowe (oświetlenie, trakcje trolejbusowe, tramwajowe i kolejowe),
 • stacje transformatorowe,
 • modernizacje i serwis w całym wyżej wymienionym zakresie.
NAPIĘCIE
WYSOKIE I NAJWYŻSZE
Budujemy od podstaw:
 • sieci elektroenergetyczne 110 kV i 220 kV,
 • trakty światłowodowe,
 • GPZ.
Modernizujemy i serwisujemy:
 • sieci elektroenergetyczne 110 kV, 220 kV i 400 kV.
Przeprowadzamy prace kontrolne i pomiarowe linii 110 kV, 220 kV i 400 kV.
BRYGADA
FUNDAMENTOWA
Wykonujemy:
 • fundamenty wszelkich rodzajów pod linie 110 kV, 220 kV i 400 kV,
 • renowację terenu po pracach naziemnych.
PROJEKTOWANIE Projektujemy, określamy koszty oraz planujemy sposób realizacji prac budowlanych dla wszelkich zadań związanych z branżą elektryczną, elektroenergetyczną i teletechniczną.
HANDEL Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w branży wykonawczej zapewniamy naszym klientom wybór i zakup najlepszych produktów dostosowanych do ich potrzeb.

PROJEKTY UKOŃCZONE

 • Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "
 • Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "
 • Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Modernizacja linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku    "Inwestor: Wodrol Sp. z o.o.        Budowa budynku Handlowo-usługowego Lidl; Willowa 62A w Lublinie      Inwestor: Energopol-Szczecin S.A.        Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu      Inwestor: ŚPRD "TRAKT" S.A.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej Krężnica - Chodel (DW 747 etap II zadanie III)    "Inwestor: Doren Sp. z o.o.        Rozbudowa DW 835 w ramach budowy obdownicy Frampola      Inwestor: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Przebudowa trzech linii 110 kV przy stacji GSTR Bogdanka      Inwestor: Chemadex S.A.        Budowa oczyszczalni ścieków Cukrowni Werbkowice wraz z pompowniami zewnętrznymi      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo i oświetlenia na budowie nowego obiektu Selgros w Lublinie    "Inwestor: Church Land Development Sp. z o.o.        Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Galeria Korona Kielce    "Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście        Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót poinstalacyjnych w budynku przedszkola nr 30; Rozbrat 10/14 w Warszawie      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa jednotorowej linii WN 110 kV; Przasnysz-Chorzele      Inwestor: Kajima Poland Sp. z o.o.        Budowa i przebudowa centrum handlowego Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej    "Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna      Inwestor: Selgros Sp. z o.o.        Wykonanie sieci energetycznych oraz stacji trafo, oświetlenia oraz rozdzielnic dla obiektu Selgros w Lublinie      Inwestor: SYKE-BIS Sp. c.        Przeniesienie słupa trakcyjnego w Lublinie      Inwestor: Port Lotniczy Lublin S.A.        Oznakowanie przeszkodowe Lini 110 kV - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego    "Inwestor: MPK Lublin Sp. z o.o.        Wykonanie wierceń pod fundamenty słupów betonowych ETO - 70 sztuk w Lublinie    Wykonanie 79 sztuk fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej; skrzyżowanie Jana Pawła II / Armii Krajowej w Lublinie      Inwestor: LPRD S.A.        Przebudowa oświetlenia ulicznego; skrzyżowanie Do Dysa / Al. Spółdzielczości Pracy      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby Galerii Zamek w Lublinie    "Inwestor: Kromiss-Bis Sp. z o.o.        Wymiana słupów trakcyjno-oświetleniowych; skrzyżowanie Unicka / Lubartowska / Al. Spółdzielczości Pracy / Obywatelska      Inwestor: KOM-EKO S.A.        Usługi miejskie- odśnieżanie chodników    Przebudowa linii 110 kV w gabarycie 400 kV relacji Lublin Systemowa-Odlewnia      Inwestor: Elektro-Spark Sp. z o.o.        Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Jana Pawła II, Krochmalna    Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne; Granitowa, Jana Pawła II, Armii Krajowej    "Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa trakcji trolejbusowej; Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Al. Spółdzielczości Pracy    Budowa trakcji trolejbusowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego; Zana, Filaretów      Inwestor: PRD Lubartów S.A.        Budowa drogi ekspresowej S17; Kurów-Lublin-Piaski (zadanie 1)    Budowa obwodnicy Bełżyc      Inwestor: PGE Dystrybucja Zamość S.A.        Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Przymiarki 1 oraz budowa przyłącza kablowego do budynku na działce nr 89 w miejscowości Przymiarki-Urszulin"    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii SN, nN, ST w Garbowie (Garbów ST-6)    Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN; Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa)      Inwestor: PRD Zamość Sp. z o.o.        Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844; Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa; odcinek od 80+250 do 88+705,5 o długości 8,4555 km      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Wymiana izolacji wraz z wymianą uszkodzonych kołpaków izolatorowych na istniejącycm odcinku linii         "Inwestor: Libra Project 2 Sp. z o.o.        Budowa Galerii Warmińskiej w Olsztynie      Inwestor: Eltel Networks Olsztyn S.A.        Modernizacja lini 110 kV Lidzbark Warmiński - Bartoszyce      Inwestor: Tubajfor Sp. z o.o.        Wykonanie instalacji elektrycznych Multikina Galerii Warmińskiej w Olsztynie    "Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie         Montaż złącz kablowo-pomiarowych w ciągu drogi ekspresowej S17 (zadanie I)      Inwestor: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.        Montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na linii 220 kV; Kozienice-Mory-Piaseczno      Inwestor: PDM Włodawa Sp. z o.o.        Przebudowa skrzyżowania; Rejowiecka / Szpitalna w Chełmie      Inwestor: Cukrownia Werbkowice S.A.        Wykonanie głowic SN    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej    Przebudowa sieci SN i nN w Lublinie Al. Kraśnicka    Przebudowa sieci nN w Lublinie ul. Krężnicka    Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie ul. Ponikwoda    Przebudowa sieci SN i nN Komaszyce Stare /k. Lublina      Inwestor: KPRD Lublin Sp. z o.o.        Przebudowa oświetlenia w Lublinie ul. Łęczyńska      Inwestor: Dalekovod Polska S.A.        Remont linii 220 kV Rożki - Puławy    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa linii 110 kV; Sanok Trepcza-Sanok Stomil-Sanok (wymiana słupa nr 29)    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Modernizacja linii 110 kV relacji Pawłowice - Strumień    "Inwestor: TRAKT S.A.        Budowa ul. Matejki i ul. Wiertniczej w Radomiu    Rozbudowa drogi krajowej Nr. 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice      Inwestor: Selpol S.A.        Montaż przewodów wysokotemperaturowych ACSS na linii 220 kV Kozienice - Mory      Inwestor: HVL Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Sp. j.        Prace związane z montażem przewodów odgromowych i roboczych na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice      Inwestor: Elbud Katowice Sp. z o.o.        Montaż przewodów OPGW na linii 110 kV Hermanowice - Groszowice         "Inwestor:  Eltel Networks Olszyn Sp. z o.o.        Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem odcinków lini 110 kV do projektowanej temperatury pracy    "Inwestor: Eltel Networks Olsztyn Sp. z o.o.        Dostosowanie linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Pakość - Pątnów, Pakość - Janikowo, Janikowo - Pątnów w zakresie dostosowania parametrów do pracy w temperaturze 80* C    "Inwestor: Selpol S.A.        Modernizacja linii 400 kV relacji Wielopole - Joachimów, Wielopole - Rokitnica    Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec    "Inwestor: Gmina Ryki        Budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej Nr. 17 w Rykach ul. Warszawska    "Inwestor: PSE Inwestycje S.A.        Przegląd odgórny linii 400kV relacji Narew - Łomża - Ostrołęka    "

W TRAKCIE REALIZACJI

 • Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "
 • Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "
 • Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.        Przebudowa ST oraz linii SN i nN Góra Puławska, Jaroszyn    Przebudowa ST oraz linii SN i nN Krzczonów    Przebudowa linii elektroenergetycznych Lublin ul. Mełgiewska    Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN - Ostrów Lubelski      Inwestor: Trakcja PRKiI S.A.        Budowa linii 110 kV Przemyśl - Radymno    "Inwestor: PGE Dystrybucja Białystok S.A.         Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w Białymstoku os. Młodych    "Inwestor: ELPAK Sp. z o.o.        Wykonanie dokumentacji technicznej dla bloków 1 i 2 w Elektrociepłowni w Pątnowie.    "Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin        Lublin, ul. Cyprysowa (K-1582) dz. nr. 5 ASSIE DEVELOPMENT Cyprysowa - bud. A B C    Panieńszczyzna gm. Jastków (Panieńszczyzna ST-15) dz. nr. 93/14 UNI-MASZ Sp. j.    Kazimierz Dolny ul. Doły, Albrechtówka Krakowska (ST-8, ST-11, ST-12) - przebudowa ST, SN i nN    Lublin ul. Krasnicka, Łanowa - Konopnica, etap. IV, zakr. II, zad 2, cz. 2 (K-1476)    "Inwestor: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.        Modernizacja stacji Radkowice k. Chęcina    "Inwestor: PBDI S.A.        Farma wiatrowa Radzyń Chełmiński    "