/ Brygada fundamentowa

W naszej brygadzie konstrukcyjno-montażowej zatrudniamy pracowników z kilkudziesięcioletnim stażem, dzięki czemu żaden z realizowanych projektów nie sprawia nam problemów podczas realizacji.

Zastosowanie własnego sprzętu w postaci koparek jednonaczyniowych i dźwigów pozwala nam na wykonywanie wszystkich typów fundamentów oraz montaż skomplikowanych konstrukcji w krótkim czasie z zachowaniem standardów jakościowych  na najwyższym poziomie

Prace fundamentowe:

 • montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy linii WN i NN
 • montaż fundamentów terenowych, blokowych, specjalnych pod słupy linii WN i NN
 • montaż fundamentów studniowych i palowych podsłupy linii WN i NN
 • montaż fundamentów prefabrykowanych pod aparaturę stacyjną
 • demontaż fundamentów
 • konserwacja i naprawa fundamentów
 • renowacja terenu po pracy naziemnej

Prace konstrukcyjno-montażowe:

 • montaż kratowych konstrukcji stalowych - słupy energetyczne i telekomunikacyjne, bramki liniowe
 • montaż konstrukcji pełnościennych
 • montaż wzmocnień istniejących stanowisk słupowych
 • montaż zabezpieczeń antykradzieżowych, konstrukcji przeciw-włazowych
 • montaż odstraszaczy ptaków
 • montaż kul ostrzegawczych
 • konserwacja, montaż i remonty uziemień
 • prace kontrolno-pomiarowe

Podczas wykonywania prac ziemnych i wysokościowych  kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo naszych pracowników toteż wszystkie zatrudnione przez osoby są wyposażone w sprzęt asekuracyjny oraz są przeszkolone w pełnym zakresie stanowiskowym