/ Referencje

 • PBE ELBUD WARSZAWA SP. Z O.O.

  Przebudowa lini 110 kV: Łęczna - Bogdanka; Bogdanka - Nadrybie; Bogdanka - Stefanów

 • P.B.E. ELBUD WARSZAWA SP. Z O.O.

  Przebudowa lini 110 kV Łęczna - Bogdanka; Bogdanka - Nadrybie; Bogdanka - Stefanów

 • STRABAG SP. Z O.O.

  Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 7+013 oraz budowa drogi powiatowej nr 1724R

 • PRD S.A. LUBARTÓW

  Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie nr 1: odcinek Kurów (od węzła "Sielce" wraz z węzłem) - węzeł "Bogucin" (wraz z węzłem)

 • PGE S.A. RZESZÓW

  Roboty budowlane obiektów sieci SN iNN Krosno ul. Naftowa

 • PGE S.A. RZESZÓW

  Przebudowa linii 110kV Trepcza - Stomil - Sanok. Wymiana słupa nr 29 i naprawa uszkodzeń

 • KOM EKO SP. Z O.O.

  Projekt budowlano wykonawczy przełożenia (zmiany istniejącej trasy) sieci elektroenergetycznych na działce nr 139/29 obręb 45 ZADĘBIE II - ul. Metalurgiczna 17J w Lublinie

 • KOM EKO SP. Z O.O.

  Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Cukrowni Werbkowice

 • GROTEX SP. Z O.O.

  Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

1 2 3 4 5 6 7