/ Referencje

 • PGE S.A. LUBLIN

  Wymiana uszkodzonych kątowników słupa linii 110 kV

 • PGE S.A. LUBLIN

  Przebudowa słupa linii elektroenergetycznej 110kV relacji PLW - PLK

 • PGE S.A. ZAMOŚĆ

  Podwyższenie konstrukcji słupa linii 110 kV relacji Janów Lubelski - Żółkiewka o 4 m. oraz montażu istniejących przewodów roboczych i odgromowego w sekcji 73 - 77

 • TRAKCJA PRKII S.A.

  Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Zana" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Zana i Filaretów w Lublinie w ramach projektu " Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"

 • TRAKCJA PRKII S.A.

  Budowa jednotorowej linii napowietrzno - kablowej WN 110 kV Przesnysz - Chorzele na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)

 • ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

  Inwentaryzacja budowlana oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Przedszkola nr 30 w Warszawie

 • PGE LUBLIN SP. Z O.O.

  Realizacja inwestycji: Garbów ST6 - przebudowa linii SN i nn i ST na podstawie dokumentacji projektowej 61/5/2012

 • PGE LUBLIN SP. Z O.O.

  Realizacja inwestycji: Poniatowa (ST Poniatowa Wylotowa); Budowa linii kablowych, napowietrznych, stacji transformatorowych oraz złącz kablowych

 • ELBUD KATOWICE SP. Z O.O.

  Modernizacja - przebudowa istniejącej lini elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze

1 2 3 4 5 6 7