/ Referencje

 • PGE LUBLIN S.A.

  Wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach inwestycji "Lublin ul. Muzyczna (linie SN+kś) zasilanie Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej - etap II"

 • PGE LUBLIN S.A.

  Roboty elektroenergetyczne w ramach realizacji inwestycji "Lublin Al. Kraśnicka (RS Lipniak, K-201) - Przebudowa sieci SN+kś i nN, dem. K-201"

 • TRAKCJA PRKII S.A.

  Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne w ramach realizacji inwestycji "Budowa jednotorowej linii napowietrzno - kablowej WN 110kV Przasnysz - Chorzele na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)"

 • PRD LUBARTÓW S.A.

  Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica na odc. Konopnica - Kamień. Zadanie 4: Budowa obwodnicy m. Bełżyce w ciągu drogi woj. nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica"

 • PRD SP. Z O.O. ZAMOŚĆ

  "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 80+250 do km 88+705,50 o długości 8,455 km"

 • PGE LUBLIN S.A.

  Roboty elektroenergetyczne w ramach realizacji inwestycji objętej umową LZA/179/4/14 z dnia 30.07.2014: "Lublin ul. Ponikwoda, Czwartek - zakres VIIIB, etap I - Kleeberga, Kalinowszczyzna (K-471, K-367, K-616)"

 • PGE LUBLIN S.A.

  Roboty elektroenergetyczne w ramach realizacji inwestycji objętej umową LZA/162/3/14 z dnia 10.07.2014: "Lublin ul. Krężnicka etap I, część III, zadanie II - przebudowa sieci nN"

 • PGE LUBLIN S.A.

  Roboty elektroenergetyczne w ramach realizacji inwestycji objętej umową LZA/211/7/14 z dnia 09.09.2014: "Lublin ul. Mełgiewska, etap II, zadanie IA, część II, zakres II; etap II, zadanie IA, część II, zakres I i etap III, zadanie I, część III"

 • PGE LUBLIN S.A.

  Roboty elektroenergetyczne w ramach realizacji inwestycji objętej umową LZA/235/3/14 z dnia 15.09.2014: "Ostrów Lubelski - przebudowa odcinka napowietrznej linii SN "Łęczna - Rozkopaczew" z odgałęźnikami ST Ostrów Lubelski 2 i ST Ostrów Lubelski 4"

1 2 3 4 5 6 7